Lustrum 2017

 

Voor wie zijn lustrumkaart nog niet binnen heeft: we bestaan dit jaar 5 jaar! We hebben leden en betrokkenen een lustrumkaart toegezonden met een kleine beeldimpressie van onze vereniging. Hierbij ook de uitnodiging tot het lezen van het e-boek over de lustrumviering!


Download de lustrum-postcard en het lustrumboek hier:

Postcard

Lustrum-e-boek

Gefeliciteerd Emma van der Toom, prijswinnaar 2017!

Emma ontving de Professor Chris Gips Geneeskundeprijs 2017 voor haar masterthesis over cellen die voor uitzaaiingen zorgen van urogenitale tumoren.

2e voorjaarsbijeenkomst werd een inspirerende dag!

Op een zaterdagmiddag in april jongstleden verzamelde zich een divers gezelschap in de Tuinzaal van het UMCU. 

De oprichters en eindredacteuren van Doktermedia.nl waren er, om te vertellen over communicatie van medische wetenschap naar het grote publiek, en welke aanvulling ze daarin willen leveren. Twee leden van het centrale tuchtcollege waren wederom gekomen om uitleg te geven en veel vragen te beantwoorden over het tuchtrecht en de consequenties en werking ervan. De oprichters van Geneeskeuze leidden ons vervolgens met een workshop kort langs onze motivatie en ervaren druk in het vormgeven van een medische carriere. Dit laatste werd zo goed ontvangen dat er plannen werden gesmeed voor een vervolg in die richting! Verder was er een bescheiden toeloop van leden, bestuursleden en genodigden. 

Het vervolg van de voorjaarsbijeenkomsten zal na de zomer vorm krijgen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het gezamenlijk inschrijven op een workshop- Het doel blijft om met leden die daar interesse in hebben een netwerk op te bouwen op basis van onze gezamenlijke drive voor medische wetenschap en de kliniek. Heb jij een idee? Stuur het naar lvg.voorjaarscommissie bij gmail.com!

 

 

 Welkom

Welkom bij de Landelijke Vereniging van Genomineerden voor de Professor Chris Gips Geneeskundeprijs.

Onze wetenschappelijke vereniging is ontstaan uit de in 2008 opgerichte Stichting Professor Chris Gips Fonds voor Jong Wetenschappelijk Talent in de Geneeskunde.

De stichting reikt sinds 2009 jaarlijks een landelijke prijs uit voor de wetenschappelijk meest getalenteerde student in de geneeskunde in Nederland, die in het buitenland de wetenschappelijke stage heeft gedaan. Van deze student moet verwacht kunnen worden dat die een bijdrage aan de medische wetenschap in Nederland zal kunnen leveren. Elk der 8 faculteiten Geneeskunde in Nederland kan hiervoor één student nomineren.

Deze genomineerden van alle faculteiten Geneeskunde organiseerden zich in 2010 binnen de Stichting als Landelijk Netwerk van Genomineerden met het doel wetenschappelijke vergaderingen, te gaan houden en een wetenschappelijk kennisnetwerk op te bouwen dat de verscheidende takken van medische wetenschap omvat. In oktober 2011 werd de eerste van de jaarlijkse wetenschappelijke vergaderingen gehouden.

Oprichtingsvergadering.jpg

 Oprichtingsvergadering van  het Netwerk op 16 januari 2011 in Lokaal de Reünie, Utrecht.
De aanwezigen op het Domplein.

 

In 2012 werd het Netwerk een zelfstandige Vereniging met de huidige naam en sindsdien is, behalve de wetenschappelijke vergadering een aantal nieuwe activiteiten in gang gezet: de Nieuwsbrief, eigen groepen bij sociale media en tenslotte deze website met een publiek- en een ledendomein. De vereniging heeft de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling en de daarvoor relevante verenigingsinformatie is te vinden in het publieke domein.

En tenslotte: de vereniging is nu nog klein, maar kan een jaarlijkse groei verwachten: de aanwas van nieuwe genomineerden.