Overlijdensbericht

Gips_Groot.jpg

 

Tot onze ontsteltenis en verdriet is Professor Chris Gips op 29 juli 2020 na een kort ziekbed overleden. Hij was een levendig en zeer actief lid van ons bestuur, bewaakte de procedures en voortgang en verbond ons met zijn brede netwerk voor de inhoud van bijeenkomsten. Bovendien inspireerde hij met zijn onophoudelijke enthousiasme en energie, naast zijn indrukwekkende prestaties in het verleden. Hij zal ontzettend gemist worden in onze vereniging. 

Namens het bestuur

Gefeliciteerd Philip Elders, prijswinnaar 2020!


 

 Welkom

Welkom bij de Landelijke Vereniging van Genomineerden voor de Professor Chris Gips Geneeskundeprijs.

Onze wetenschappelijke vereniging is ontstaan uit de in 2008 opgerichte Stichting Professor Chris Gips Fonds voor Jong Wetenschappelijk Talent in de Geneeskunde.

De stichting reikt sinds 2009 jaarlijks een landelijke prijs uit voor de wetenschappelijk meest getalenteerde student in de geneeskunde in Nederland, die in het buitenland de wetenschappelijke stage heeft gedaan. Van deze student moet verwacht kunnen worden dat die een bijdrage aan de medische wetenschap in Nederland zal kunnen leveren. Elk der 8 faculteiten Geneeskunde in Nederland kan hiervoor één student nomineren.

Deze genomineerden van alle faculteiten Geneeskunde organiseerden zich in 2010 binnen de Stichting als Landelijk Netwerk van Genomineerden met het doel wetenschappelijke vergaderingen, te gaan houden en een wetenschappelijk kennisnetwerk op te bouwen dat de verscheidende takken van medische wetenschap omvat. In oktober 2011 werd de eerste van de jaarlijkse wetenschappelijke vergaderingen gehouden.

Oprichtingsvergadering.jpg

 Oprichtingsvergadering van  het Netwerk op 16 januari 2011 in Lokaal de Reünie, Utrecht.
De aanwezigen op het Domplein.

 

In 2012 werd het Netwerk een zelfstandige Vereniging met de huidige naam en sindsdien is, behalve de wetenschappelijke vergadering een aantal nieuwe activiteiten in gang gezet: de Nieuwsbrief, eigen groepen bij sociale media en tenslotte deze website met een publiek- en een ledendomein. De vereniging heeft de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling en de daarvoor relevante verenigingsinformatie is te vinden in het publieke domein.

En tenslotte: de vereniging is nu nog klein, maar kan een jaarlijkse groei verwachten: de aanwas van nieuwe genomineerden.