Doelstelling van de vereniging

Het opbouwen van landelijke wetenschappelijke contacten en het kennis vergaren van verscheidene takken van de medische wetenschap door middel van het houden van wetenschappelijke vergaderingen, het uitgeven van een nieuwsbrief en het bijhouden van een loopbaandatabase. Dit alles met het oogmerk een bijdrage te leveren aan de medische wetenschap in Nederland.

Het onderhouden van een werkrelatie met de Stichting Professor Chris Gips Fonds voor jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde, die jaarlijks haar prijs uitreikt waarvoor genomineerd wordt, met Oud-GISH-T de vroegere internationale studentenprojectschool, inmiddels kenniscentrum en met de acht geneeskundefaculteiten in Nederland, die nomineren voor de eerder genoemde prijs.