Projecten genomineerden 2020:

 

Marthe van den Berg. The incidence of venous thromboembolism reported in hospitals in New

Zealand and the contribution of lower limb immobilisation to the rate of VTE. Supervisors Dr. Irene Braithwaite (Medical Research Institute of New Zealand (MRINZ) Wellington) and Prof. R.L. Diercks, RUG.  

Jan de Bruijn. Diagnosing a ligamentous Lisfranc injury: novel measuring methods in weightbearing and non-weightbearing radiographs. Supervisors Profs. C. W. DiGiovanni (Harvard Medical School, Boston) and G.M.M.J. Kerkhoffs and  Dr. N. C. Hagemeijer (UvA)  

Jacqueline Claus. Incidence of dementia among hemorrhagic and ischemic stroke survivors: a systematic review and meta-analysis. Supervisors Prof. A. Hofman and Dr. R.Waziry, (Harvard Medical School, Boston) and Prof. M. Wermer (UL). 

Philip Elders. Evaluation of a new automatic monitoring device to measure respiratory rate in children in primary care clinics in Yangon, Myanmar. Supervisors  Dr.E.Ashley (Lao-Oxford-Mahosot HospitalWellcome Trust Research Unit, Vientiane, Laos) and Dr. M.van Elteren (VU)

Bauke Haisma. The effect of β-hydroxy butyrate on the secretion of gut peptides in the small intestine. Supervisors  Profs. F.M. Gribble and F. Reimann (University of Cambridge) and C.J.J. Tack (RadboudU). 

Jet Schenck.  The distribution of follicles in the ovarian cortex and its relation to ovarian tissue transplantation. Supervisors Prof.  P. Fedorcsák (Universitetet i Oslo) and Dr. S.  Benneheij (EUR). 

Martijn Scholtemeijer. Tet-regulatable gene expression system for delivering controlled therapy using stem cells in a glioblastoma brain tumour model.  Supervisors: Profs. K. Shah (Harvard Medical School, Boston) and L. Meyaard (UU). 

Katja Stöcker. The Impact of Chorioamnionitis and Neonatal Treatments on Cerebral Haemodynamic Response to Somatosensory Stimulation in Preterm Lambs, using Near Infrared Spectroscopy and Synchrotron Angiography. Supervisors Prof. F. Wong en Dr. M. Prevoo (UM).  

 

Naar foto-overzicht

Profielen prijswinnaar en genomineerden 2020

Voor leden: Uitgebreide profielen

Philip Elders

Philip Elders (1995) is zij-instroom geneeskunde student aan de VU in Amsterdam. Hiervoor rondde hij een bachelor af in Liberal Arts & Sciences aan het Amsterdam University College en een master in Integrated Immunology aan de University of Oxford. Gedurende zijn wetenschappelijke stage in Yangon, Myanmar deed hij onderzoek naar een nieuw apparaat om de ademhalingsfrequentie van kinderen te meten voor pneumonie diagnostiek bij de Myanmar Oxford Clinical Research Unit. Hij is momenteel nog betrokken bij onderzoeken naar de prevalentie van Rickettsiae in Myanmar en de evaluatie van ELISA testen voor Rickettsia diagnostiek. Daarnaast is hij jongerenvertegenwoordiger naar de World Health Organization voor Nederland en ambieert hij later aan infectieziekten en planetary health (relatie tussen gezondheid en milieu/klimaat) te werken.

Marthe van den Berg

Marthe van den Berg (1994) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie nam zij deel aan tal van extracurriculaire cursussen van het Junior Scientific Master programma en behaalde zij tevens de United States Medical Licensing Examinations step 1 en step 2 CK. Haar wetenschappelijke stage deed zij bij het Medical Research Institute of New Zealand (2019) onder supervisie van dr. I. Braithwaite (MRINZ) en prof. dr. R.L. Diercks (RUG). Voor haar masterscriptie getiteld The incidence of venous thromboembolism reported in hospitals in New Zealand and the contribution of lower limb immobilisation to the rate of VTE werd zij genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. In juli 2019 behaalde zij het artsendiploma cum laude en begon zij als ANIOS op de spoedeisende hulp in ZGT Almelo.  

Katja Stöcker

Katja Stöcker (1991) volgde haar studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Haar masterfase heeft zij afgesloten met een wetenschappelijk stage van 18 weken aan het Ritchie Centre van de Monash University in Melbourne, Australië. Daar heeft zij onderzoek gedaan onder begeleiding van Prof. Flora Wong naar de invloed van chorioamnionitis op de cerebrale hemodynamische response op somatosensorische stimulatie bij premature lammeren. Haar experimenten maken een deel uit van een groter onderzoek, waarvan de uitkomsten in 2020 gepubliceerd worden en in mei 2020 op het congress van de Perinatal Society of Australia and New Zealand in Sydney gepresenteerd worden.

In augustus 2019 ronde zij haar studie Geneeskunde af en startte haar AIOS-opleiding als Anesthesioloog aan het Universitätsklinikum Bonn (UKB). Naast haar AIOS-opleiding heeft zij de ambitie om binnenkort aan haar proefschrift te gaan werken.

Bauke Haisma

Bauke Haisma (1993) studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie nam hij deel aan het Honours Programme Medical Sciences en voltooide hij een wetenschappelijke stage aan de Universiteit van Oxford (2015). Zijn wetenschappelijke masterstage vond plaats aan de Universiteit van Cambridge (2018) onder supervisie van prof. F.M. Gribble & prof. F. Reimann (Cambridge) en prof. C.J.J. Tack (Nijmegen). Voor zijn masterscriptie getiteld The effect of β-hydroxy butyrate on the secretion of gut peptides in the small intestine ontving hij de Radboudumc Masterprijs en werd hij genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. In januari 2019 behaalde hij zijn artsendiploma summa cum laude en startte hij met de opleiding tot internist.

Jet Schenk

Jet Schenck (1994) studeerde in april 2020 af in Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is genomineerd voor de Chris Gips Studentenrpijs voor haar scriptie getiteld ‘The distribution of follicles in the ovarian cortex and its relation to ovarian tissue transplantation’ dat zij onder begeleiding van professor P. Fedorcsák en drs. Sofie Benneheij uitvoerde in Oslo, Noorwegen. Aanvankelijk lag haar interesse bij de gynaecologie, later verschoof dit naar de KNO-heelkunde. Hierin hoopt zij zich later te specialiseren.

Jacqueline Claus

Jacqueline Claus (1996) is studente Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. In 2014 behaalde zij haar gymnasiumdiploma op het Willem de Zwijgercollege in Bussum. Direct daarna startte zij met de opleiding Geneeskunde. Het arts-examen verwacht zij in 2021 te behalen. Tijdens haar bachelor werkte zij op de Spoed Eisende Hulp in het LUMC als zorgassistente en in Oegstgeest als huisartsassistente. Na haar bachelor begon zij in Boston met onderzoek naar dementie na beroerte. Zij volgde voorafgaand hieraan verschillende mastervakken Epidemiologie en Biostatistiek. Hiernaast deed zij ook een umbrella-review naar de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Momenteel is zij bezig met de co-schappen. Daarnaast is ze nog bezig met het schrijven aan het artikel over het verrichte dementie na beroerte onderzoek op de afdeling epidemiologie. Na het behalen van het arts-examen heeft ze de ambitie om te starten met promotie-onderzoek, het liefst in het op de afdeling neuro-epidemiologie over vasculaire neurologie of dementie. Hierna hoopt zij als neurologie arts-assistent te kunnen werken.

Jan de Bruijn

Jan de Bruijn (1991) studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 2019 het artsexamen heeft afgelegd. Voor zijn Masterstage ging hij naar Boston waar hij aan het Foot & Ankle Research and Innovation Lab (FARIL) en Harvard Medical School onderzoek deed naar de diagnostiek van ligamentaire Lisfranc letsels: “Diagnosing a ligamentous Lisfranc injury: novel measuring methods in weightbearing and non-weightbearing radiographs”. Supervisors Prof. C. W. DiGiovanni (Harvard Medical School, Boston) en prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs (AMC, UvA). Na zijn stage is hij aan het werk gegaan als ANIOS chirurgie, om hiernaast verder te werken aan zijn onderzoek.

Martijn Scholtemeijer

Martijn Scholtemeijer rondde vóór het behalen van zijn artsenbul via de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) een bachelor af in liberal arts and sciences aan University College Utrecht. Tijdens zijn studie deed hij onderzoek aan Harvard Medical School onder supervisie van dr. Khalid Shah en prof. Linde Meyaard (UMC Utrecht) naar een reguleerbaar genexpressiesysteem in een hersentumormodel in muizen. De resultaten hiervan worden nu nog gebruikt voor vervolgonderzoeken naar behandeling voor o.a. glioblastoom. Momenteel werkt hij als medical consultant bij Pacmed.