Projecten genomineerden 2019:

Yves Bodar: Using Time-Driven Activity-Based Costing to identify opportunities for process
efficiency and cost optimization for the robot-assisted laparoscopic pyeloplasty. Supervisors Prof.
A. Shukla (Children’s Hospital, Philadelphia) and Prof. J.M. Nijman (Groningen).


Arnout Cramer: An exploration of methods to increase the robustness of interrupted time series analysis
in the evaluation of public health interventions. Supervisors Dr. S. Luz (Usher Institute of Population
Health Sciences and Informatics, University of Edinburgh) and Dr. J.V. Been (Rotterdam)


Jendrik Dedow: Factors influencing adherence to antiretroviral treatment in a semi-rural area in Central
Java, Indonesia. Supervisors Prof. T.N. Kristina and Dr. A. B. Himawan (Dept. of Internal Medicine,
Diponegoro University, Semarang, Indonesia) and Prof. J.F.M. Metsemakers (Maastricht).

Janna Dijkstra: Cross-Cultural Validation of Two Scales to Assess Mental Health in Leprosy-Affected
People living in Province 1 and 7, Nepal. Supervisors Dr. N.L. Banstola and Dr. L. Shakya (Biratnagar
and Dhangadhi Field Offices, Netherlands Leprosy Relief, Nepal and Dr. W.H. van Brakel
(Leprastichtng, Amsterdam) and Dr. M. van Elteren (Amsterdam VU).


Anne-Christianne Kentgens: The Ins & Outs of the Multiple Breath Washout. Supervisors Prof. P.
Latzin and Dr. P. Anagnostopoulou, (Pädiatrische Pneumologie, Inselspital, Universität Bern) and Dr. J.
Roukema (Nijmegen).


Tjardo Postma: Hippocampal shape alterations are associated with verbal and visual memory deficits
in temporal lobe epilepsy. Supervisors Prof. M.J. Koepp and Dr. M. Galovic (Clinical and Experimental
Epilepsy, University College London) and Prof. K.P.J. Braun (Utrecht).


Mark Smeets: Patient-specific effects of statins in the transcriptomic and functional properties of
human iPSC-CMs. Supervisors Prof. J.C. Wu (Stanford Cardiovascular Institute, Stanford CA) and Profs.
J.F. Hamming and P.H.A.Quax (Leiden).


Marian Troelstra: Detection and Assessment of Liver Fibrosis Using MR Elastography: Transducer-Free
Hepatic MR Elastography using Intrinsic Cardiac Motion as Shear Wave Source. Supervisors Prof. R.
Sinkus (Biomedical Engineering and Imaging Sciences, St Thomas’ Hospital, King’s College London) and
Prof. A.J. Nederveen (Amsterdam, UvA)

 

Naar foto-overzicht

Profielen prijswinnaar en genomineerden 2019

Anne-Christianne Kentgens

Anne-Christianne (1994) studeert geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze nam deel aan de disciplinaire (bachelor) en interdisciplinaire (master) honours programma’s van de Radboud Universiteit. Gedurende haar wetenschappelijke stage deed ze onderzoek naar taaislijmziekte (in Bern, Zwitserland). Na het behalen van haar artsenbul zal zij in Bern haar promotieonderzoek starten.  

Tjardo Postma

Tjardo Postma rondde voor het behalen van zijn artsenbul via de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) een bachelor af in liberal arts and sciences aan Amsterdam University College. Tijdens het laatste jaar van zijn master deed hij aan University College London onder supervisie van prof. M. Koepp, M. Galovic en prof K. Braun (UMC Utrecht) onderzoek naar de vorm van de hippocampus bij patiënten met temporaalkwabepilepsie, waarbij hij gebruikmaakte van geavanceerde imaging-technieken. Op de lange termijn zou dit effect kunnen hebben op preoperatieve screening, prognose en op de neurochirurgische behandeling van deze vorm van epilepsie. Momenteel werkt hij als arts-assistent psychiatrie bij de crisisdienst van GGZ inGeest in Amsterdam.

Jendrik Dedow

Jendrik Dedow (1992) is Geneeskundestudent aan de Universiteit van Maastricht. In september 2019 gaat hij de master Global Health beginnen om vervolgens zijn geneeskundeopleiding in 2021 af te ronden. Tijdens zijn bachelor raakte hij geïnteresseerd in de invloed van politieke onrust en klimaatverandering op de gezondheid van populaties en was hij actief in de vluchtelingenhulp. Zijn bewustzijn van het belang van internationale samenwerking in het aanpakken van uitdagingen als infectieuze ziektes resulteerde in een wetenschappelijke stage aan de Diponegoro University in Centraal Java, Indonesië bij Prof. Tri Nur Kristina en Prof. Job F. M. Metsemakers. In Jepara, een semi-rurale stad in Centraal-Java, deed hij in 2018 onderzoek naar de therapietrouw van HIV-positieve patiënten en de factoren die hier invloed op hebben.

Arnout Cramer

Arnout Cramer (1991) is in januari 2019 afgestudeerd in geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is genomineerd voor de Chris Gips Studentenprijs voor zijn scriptie getiteld “An exploration of methods to increase the robustness of interrupted time series analysis in the evaluation of public health interventions”, onder begeleiding van dr. S. Luz, en dr. J.V. Been. Hij is geïnteresseerd in kindergeneeskunde en vluchtelingenwerk.

Janna Dijkstra

Janna Dijkstra (1995) studeert Geneeskunde en International Public Health aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar bachelor scriptie was een systematic literature review over genderaspecten bij het voorkomen en behandelen van lepra-besmettingen. Dit werd als artikel gepubliceerd. Op uitnodiging van NLR (Netherlands Leprosy Relief) werd veldonderzoek in Nepal gedaan, waarbij twee meetinstrumenten werden gevalideerd voor de mentale gezondheid van lepra-geïnfecteerde lijders. Het onderzoeksverslag werd gewaardeerd met een hoog cijfer en is voorgedragen voor de Professor Chris Gips prijs. Janna is naast haar studie onderzoeksassistent bij de Leprastichting en begeleidt een vijftal masterstudenten bij hun internationale stage onder supervisie van de medisch directeur Dr. W. van Brakel. Zij doet een onderzoeksstage bij de organisatie HAI (Health Action International) naar Snakebite Envenoming – net als lepra ook een NTD (Neglected Tropical Disease).

Mark Smeets

Mark Smeets (1994) is op dit moment coassistent aan het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2016 rondde hij zijn bachelor geneeskunde af aan het LUMC waarna hij naar Stanford University in Amerika ging voor zijn wetenschapsstage. Aldaar heeft hij onderzoek gedaan met menselijke stamcellen om processen die samenhangen met inter-patiënt variatie bij medicijnen beter te begrijpen en mogelijk te gebruiken voor ‘precision medicine’. In 2020 verwacht hij zijn artsenexamen te behalen.

Marian Troelstra

Marian Troelstra (1992) heeft in 2018 haar master geneeskunde behaald bij de Universiteit van
Amsterdam. Zij is voor haar wetenschappelijke stage naar Londen gegaan om bij King’s College
London onderzoek te doen naar nieuwe MRI technieken om leverfibrose aan te tonen. Zij is sinds
begin 2019 bezig met een promotietraject bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde aan
de Amsterdam UMC in samenwerking met de afdeling Biomedical Engineering and Imaging Sciences
bij King’s College London.

Yves Bodart

Yves Bodar (1992) was student Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017
vertrok hij naar de VS voor wetenschappelijk onderzoek aan de University of Pennsylvania
in Philadelphia. In het Children’s Hospital of Philadelphia deed hij klinisch onderzoek naar de
toepasbaarheid van robotchirurgie bij kinderen van 1 tot 18 jaar. Met de vernieuwende ‘Time
Driven Activity Based Costing’ methode ontleedde hij het gehele proces van aankomst in het
ziekenhuis tot ontslag voor een operatie, en werden er kansen tot procesverbetering en
kostenbesparing gevonden welke voor vervolgstudies worden toegepast.